יום ג', כ’ בתמוז תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת המרחב הכיתתי תחומי דעת משולחן היועצת חדר מורים יצירת קשר
 

חג הסיגְד חל בכל שנה בתאריך כ״ט בחשוון, והוא מועד מרכזי בלוח השנה של יהודי אתיופיה. בחג הסיגד יהודי אתיופיה מחדשים ומזכירים את הברית שנכרתה בין ה׳ לעם ישראל במתן תורה בהר סיני, וחודשה בזמן שיבת ציון על ידי עזרא הסופר. יהודי אתיופיה ממשיכים מסורת זו של חידוש הברית בכל שנה ושנה כדי להזכיר לבני הקהילה את חשיבות קיום חלקנו בברית - שמירת מצוות התורה. באמצעות צום ותפילות מקיימים יהודי אתיופיה חשבון נפש ותיקון ציבורי. היבט נוסף של החג הוא הגעגועים לירושלים והשאיפה להגיע לארץ ישראל. בשבתם באתיופיה האמינו היהודים שהודות למחויבותם לברית עם ה׳ המתבטאת בקיום המצוות הם יזכו להגיע לארץ ישראל ולירושלים. היבט זה חשוב גם היום מכיוון שיהודים רבים עדיין חיים בגולה והתפילות של העם היהודי לבניית בית המקדש נמשכות. מידע ופעילות באתר גלים חג הסיגד - אתר אמית משחקים ושעשועונים בנושא הסיגדחג הסיגד - יחידת הוראה מתוקשבת, אופק שיר המסע - פעילות באתר "אופק" ניתוח השיר - מסע לארץ ישראלמבצעי העלייה מאתיופיה - בריינפופ